Местният парламент в Минерални бани провежда второ заседание

Общинският съвет в Минерални бани ще проведе второто си редовно заседание за новия мандат от 14,00 часа на 27-ми ноември. В проекта за дневен ред са включени общо 17 проекта за решения, каза неговият председател Мехмед Лятиф. По-важните от тях касаят утвърждаване на ценоразпис за остатъци от дървесина и вършина, избор на временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
Местните парламентаристи ще изберат и Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии към Общинския съвет. Те ще се произнесат и за това дали да бъдат отпуснати допълнителни средства на НЧ „Заря – 1957” в Минерални бани, които са необходими за успешното приключване на 2015 г. Съветниците ще определят и делегат на община Минерални бани в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Те ще определят и представител на общината в Областния съвет за развитие на Хасковска област. Местните парламентаристи ще определят възнаграждението на Председателя на Общинския съвет, както и размера на своите възнаграждения. На предстоящото заседание ще бъде избран и зам. председател на Общинския съвет.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

Готвят първа копка на проект и откриване на други три в Минерални бани

Готвят първа копка на проект и откриване на други три в община Минерални бани. Кметът на Община Минерални бани – г-н Мюмюн Искендер, покани всички жители и гости на община Минерални бани на 27 ноември 2015 г. /петък/ на Първа копка на обновяване на обществен парк в Минерални бани по проект на общината, одобрен по Програма за ТГС България-Турция. Официалната първа копка на парка ще бъде направена от Кмета на общината – г-н Мюмюн Искендер – в 15.00 часа, до сладкарница „Изгрев“.
Освен това ще се състои и официалното откриване на три обекта по приключили общински проекти. Първият от тях е „Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция „Щъркелите“ до Минерални бани”. Неговото откриване ще се състои на пътното кръстовище до хотел „България”.
Откриването на втория проект „Рехабилитирана и доизградена вътрешна водопроводна мрежа – Минерални бани” ще се проведе до табелата на проекта – на ул. „Васил Левски” /срещу парк „Калето”.
Последно, ще бъде откриването на рехабилитирания път Сусам – Минерални бани – в кв. „Топлика“ /сусамската махала/ в началото на пътя за с.Сусам.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

В Минерални бани вземат превантивни мерки против пожари

За повишено внимание против пожари към жителите на община Минерални бани през есенно-зимния сезон алармираха от Регионалната дирекция за безопасност и защита на населението в Хасково. За да се избегнат евентуални нежелани ситуации от този характер, хората трябва да бъдат с повишено внимание и да спазват определени изисквания за безопасност.
По време на изминалия есенно-зимен сезон 2014-2015 г. в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР са регистрирани 2 522 бр. пожара, от които 2 470 са в жилищни сгради. Неизменно изводите от статистиката на пожарната обстановка през есенно – зимния пожароопасен сезон сочат, че най-често пожарите възникват в жилищно-комуналното стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките за пожарна безопасност. Водещите причини при характерните за сезона пожари са късите електрически съединения вследствие амортизирани или технически неизправни електрически и отоплителни уреди и съоръжения. Зачестяват тежките инциденти вследствие неправилна употреба на газови уреди! Най-често жертви на пожари са възрастните хора и децата!
За повишаване на пожарната опасност, предотвратяване възникването на пожари, за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки сред населението предимно в бита и обществения сектор трябва да се обърне внимание на основните съвети на пожарникарите! Не пестете от своята безопасност! При опасност незабавно съобщете на телефон 112 – единния европейски номер за спешни повиквания!

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

Нова специализирана болница ще правят в Минерални бани

Нова специализирана болница за рехабилитация и физиотерапия ще бъде създадена в Община Минерални бани, стана ясно на заключително заседание на Комисията по изработването на областната здравна карта на Хасковска област. Инициативата за създаването й е изцяло частна. За нея ще има предвидени 60 легла. Сега в един от хотелите в Баните се предлага услугата физиотерапия, която собствениците искат да развият съвместно с общината. Тепърва предстои да бъдат извършени проверки и здравното министерство да се произнесе. На заседанието в областната администрация представител на Общината ги докладва, за да бъдат включени в новата здравната карта на областта.
Такава карта се прави за пръв път и тя ще има задължителен характер на прилагане за следващата година. Заседанието бе водено от областния управител Станислав Дечев, с чиято заповед се свиква комисията. В нея участват началникът на РЗИ-Хасково д-р Соня Димитрова, управители на здравни заведения от областта, представители на Лекарския съюз на местно ниво, на Здравната каса, на общини и др. В окончателния вариант на областната здравна карта са вписани 925 легла за активно лечение, което е с 54 повече от съществуващите. Лекарските практики остават непроменени. Предстои Здравната карта да бъде одобрена от Министерството на здравеопазването.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

Комплекс от къщи за гости ще правят в село Брястово

Комплекс от къщи за гости ще правят в село Брястово. В община Минерални бани е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от „Морено мобиле“ ООД за изграждане на „Къща за гости със съпътстващата техническа инфраструктура и обслужваща сграда“. Ивестиционното предложение предвижда изграждане на три къщи за гости. Четвърта сграда ще има обслужващи функции и в нея ще се помещават фитнес зала, детски център, кафе-бар, магазин за пакетирани стоки. Четирите сгради ще имат общ подход от към третокласен път и алейна връзка помежду си. Достъпът до комплекса ще се осъществи от юг чрез пътна връзка /локално платно/ през имот № 000969, общинска частна собственост, за което е издадено Решение №966/29.05.2015 год. на Общински съвет – Минерални бани. Всяка къща за гости ще е с няколко осигурени паркоместа и градинска площ. Всички останали площи ще бъдат озеленени, а имотът ще е ограден с жив плет. В близост до сградата с обслужващи функции ще бъде ситуиран и изграден малък басейн.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

Предприятие за преработка на месо ще правят в Сираково

Предприятие за преработка на месо ще правят в Сираково. В община Минерални бани е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от „Екозем А“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в село Сърница. Целта на инвестиционното предложение е изграждане на производствено предприятие от хранителната промишленост – за производство на месни продукти. Предприятието ще бъде оградено по периметъра с ограда, предотвратяваща навлизането на животни и хора на прилежащата му територия. За производството ще се използват охладени и замразени месни суровини без кости. Основните производствени процеси са осоляване, зреене, сушене, варене, пържене и стерилизация. Капацитетът на предприятието е за обработка от 5-10 тона суровина на ден. Предвижда се то да бъде изградено на площ от 2 400-2 500 кв.м. Инвестиционното предложение ще се реализира в стопанския двор на село Сираково, поземлен имот № 207019, който е с предназначение за производствена дейност.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

Теленор иска да постави ново оборудване и антени в Спахиево

Компанията Теленор иска да постави ново оборудване и антени в Спахиево. На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Теленор България“ ЕАД, съобщава, че има инвестиционно предложение за: „Преустройство на базова станция № 6026″, находящ се в имот №000145, в землището на с. Спахиево, община Минерални бани. Изграждането на строежа се състои в монтаж на телекомуникационно оборудване и антени, става ясно още от предложението.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

Минерални бани с предприятие за преработка на плодове и зеленчуци

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци ще правят в община Минерални бани. В община Минерални бани е постъпило уведомление за инвестиционно предложение, което ще се реализира в с. Татарево. Предложението е за изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци. Производствените мощности ще позволят да се обработва около 3 000 кг. суровина на час, предимно череши, сливи и ябълки. Крайният продукт, който ще се получава са сокове, натурално пюре, джемове и конфитюри. Те ще се предлагат на пазара съответни в стъклени и асептични опаковки.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

Заявления за извънредна субсидия могат да подават стопаните от Минерални бани


От 23-ти ноември земеделските производители от община Минерални бани ще могат да подават заявления за извънредна субсидия, която се дава на производителите на животински продукти. Подпомагането ще се предоставя на производителите на краве, овче, козе и биволско мляко и на производителите на овче и козе месо, които са най-силно засегнати от спада на цените в сектора. Схемите, по които ще може да се кандидатства са за подпомагане на база доставки или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г., за подпомагане на брой млечни крави в стопанството, за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството, както и за подпомагане на брой биволици в стопанството.
Допустимите за подпомагане земеделски производители ще бъдат оповестени публично в срок до 19 ноември на определените за това места в Централното управление и Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, както и на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“. В списъците за всеки земеделски производител ще бъде посочено количеството мляко в килограми и броят на животните, за които има право на извънредно подпомагане по посочените схеми. Заявленията ще се подават до 4 декември 2015 г. в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
Кандидатите за подпомагане заявяват само участие в схемите, без да посочват количеството краве мляко и/или броя на животните, подлежащи на подпомагане, и декларират съгласие размерът на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие“. В срок до 10 декември със заповед на министъра на земеделието и храните ще се определи размерът на плащането за килограм краве мляко и за едно допустимо за подпомагане животно по различните схеми. Изплащането на средствата ще се извършва по банков път от Държавен фонд „Земеделие“ до края на 2015 г.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени

Видеокамери наблюдават паркинга в центъра на Минерални бани

Гражданите и гостите на община Минерални бани вече могат да бъдат спокойни за своите автомобили, след като паркингът пред сградата на общината бе оборудван с видеонаблюдение. Камерите бяха поставени малко преди да се проведе тазгодишния Парад на ретроавтомобилите, който събра над 38 олдтаймери от началото на миналия век до средата на 80-те години. Видеокамерите бяха гаранция за тяхната сигурност срещу посегателства, но продължават да вършат добра работа и сега.

Публикувано в Новините | Коментарите са изключени